Vergunningsvrij bouwen

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen

Wil je jouw woning uitbreiden of iets bij je huis bouwen? Dan is daar vaak geen omgevingsvergunning voor nodig. Voorwaarde is wel dat je áchter je woning bouwt of bijbouwt. Ook dan zijn er nog wel spelregels. Of je vergunningsvrij bouwen mag, hangt af van hoe groot je erf is en hoeveel daar al op gebouwd is. Ook zijn er regels over de hoogte van wat je vergunningsvrij mag bouwen.  

 

Wat mag je (meestal) vergunningsvrij bouwen?

 • Een dakkapel
 • Een uitbouw
 • Een erker
 • Een schuur of berging
 • Een carport of garage
 • Een mantelzorgwoning

 

Hoe veel mag je vergunningsvrij bouwen?

Om te bepalen wat de omvang mag zijn van je uitbouw, schuur of berging, kijk je hoeveel vierkante meter het achtererf van de woning is. Zodoende wordt bepaald wat hoeveel oppervlakte vergunningsvrij bouwen is toegestaan: 

 • < 100 m2? Dan mag je 50 m2 vergunningsvrij bijbouwen.
 • 100 – 300 m2? Dan mag je 50 m2 +20% van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2 vergunningsvrij bebouwen.
 • > 300 m2? Dan mag je 90 m2 + 10% van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2 vergunningsvrij bebouwen tot een max. van 150 m2

Let wel op: alles wat je ooit bij je woning al hebt aangebouwd, gaat af van wat je nog mag bouwen. 

 

Hoe hoog mag je vergunningsvrij bouwen?

Dat hangt ervan af waar op het achtererf je wilt gaan bijbouwen. Is dat: 

 • Binnen 4 meter van je woning of ertegenaan? Dan mag je niet hoger bouwen dan 30 centimeter boven de vloer van de eerste verdieping. 
 • Verder dan 4 meter van je woning? Dan mag je in principe bouwen tot een hoogte van 3 meter. Onder een aantal voorwaarden mag je zelfs bouwen tot een nokhoogte van 5 meter. 

Twijfel je of heb je een speciale situatie? Stuur dan gerust een mailtje of bel even. We geven gratis antwoord op vragen over vergunningsvrij bouwen.

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen