Stappenplan eigen huis bouwen

Het stappenplan van ontwerp tot oplevering

Stap 1

Gratis kavelanalyse

Wil je zelf een huis bouwen of laten bouwen? Dan is het handig om eerst te weten wat er kan en mag op het kavel dat jij op het oog hebt. Dat zoekt PTA Midden Nederland voor je uit. Je krijgt een digitaal rapport met de bouwmogelijkheden. Je leest daarin onder meer:

 • Wat voor type woning je hier mag bouwen
 • Hoe groot en hoe hoog je huis mag worden
 • Aan welke ontwerpeisen je woning moet voldoen.

Zo weet je of dit inderdaad een goede plek voor je nieuwe woning is, of dat je beter nog even verder kan zoeken naar een kavel. De kavelanalyse is helemaal gratis en heb je binnen een week in huis.

Stap 2

Financiële haalbaarheidscheck

In deze fase breng je jouw bouwbudget in kaart. Het is handig als je een indicatie hebt van de hypotheek die je kunt krijgen of het bedrag dat je huidige woning bij verkoop oplevert. De grootste kostenposten als je zelf een huis gaat bouwen zijn:  

 • De kavelsom. Die varieert per regio. PTA Midden Nederland kijkt graag of de grondprijs voor jouw kavel in lijn is met wat we vaker voorbij zien komen. 
 • De bouwkosten van je woning. Voor een vrijstaande woning liggen de kosten gemiddeld tussen de 1200 en 2200 per m2. 
 • Proceskosten. Daarbij kun je denken aan de kosten voor onderzoeken, vergunningsaanvragen en het ontwerp. 

Wat kost een huis bouwen? Dat is lastig om zo te zeggen. De bouwkosten hangen namelijk sterk af van de ontwerpkeuzes die je maakt. Een rieten kap is mooi, maar duur. En een grote glazen pui kost meer dan een traditionele gevel. PTA Midden Nederland zal je in de ontwerpfase steeds wijzen op de budgettaire consequenties van ontwerpwensen. Als je weet of jouw bouwplan haalbaar is, ga je tot aankoop van het kavel over.

Stap 3

Programma van eisen en ontwerp

We gaan eerst rustig om tafel om te kijken wat je belangrijk vindt, waar het ontwerp zeker aan moet voldoen en welke huizen en bouwstijlen je mooi vindt. Zo ontstaat een Programma van Eisen. Daarin leggen we ook vast:

 • Hoeveel ruimtes erin de woning moeten komen
 • Hoe groot de ruimtes ongeveer worden
 • Hoe je de verschillende verdiepingen wilt indelen
 • Welke materialen en kleuren je graag terug wilt zien in je nieuwe woning
 • Welke technische installaties er in de woning moeten komen

Bij het ontwerpen en bouwen van een huis denken veel mensen vanuit hun huidige woonsituatie, maar het voordeel van een nieuwbouwhuis is nu juist dat je nergens aan vast zit. Probeer ook alvast vooruit te denken: hoe ga je het huis gebruiken als de kinderen over een aantal jaar op kamers gaan en waar ga je slapen als je misschien later de trap niet makkelijk meer op komt? Het PVE is de leidraad voor het eerste schetsontwerp. Dit ontwerp is nog relatief grof en is vooral bedoeld om je te helpen om je plannen concreter te maken. Langzamerhand werken we toe naar een voorlopig ontwerp, dat getoetst kan worden door de welstandscommissie of stadsbouwmeester. Geeft die groen licht? Dan maken we een definitief ontwerp. Deze drie stappen in het ontwerpproces (schetsontwerp – voorlopig ontwerp – definitief ontwerp) nemen meestal 4 tot 6 maanden in beslag. 

 

Stap 4

Vergunningsaanvragen

Als je een woning gaat bouwen, heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Daarvoor moet je de nodige onderzoeken doen. Je toont daarmee aan dat jouw bouwplan:

 • geen schade toebrengt aan het milieu 
 • voldoet aan alle wettelijke (bouw)eisen
 • geen onevenredige overlast voor andere veroorzaakt. 

Die onderzoeken bestaan vooral uit het maken van berekeningen. Het gaat bijvoorbeeld om een EPC-berekening, MPG-berekening, constructieberekening en ventilatieberekening. 

PTA Midden Nederland neemt al dat onderzoeks- en regelwerk uit handen en loodst je soepel door de vergunningsprocedure.  Meestal neemt dit zo’n 3 tot 6 maanden in beslag.

 

Stap 5

Uitvoering

Wil je de bouw van je woning uitbesteden, zelf bouwen of in bouwteam-verband bouwen? Dit zijn allemaal mogelijkheden als het gaat om de bouw van jullie woning. Hieronder worden 2 opties verder uitgelegd.

Optie 1: Aanbesteding en uitvoering door aannemer

Wil je de bouw van je woning uitbesteden aan een aannemer? Dan is het slim om bij meerdere bouwbedrijven een offerte op te vragen. Het is natuurlijk belangrijk dat die offertes onderling vergelijkbaar zijn. Om dat te bereiken vertalen we het definitieve ontwerp voor je in een bestek en bestektekeningen

PTA Midden Nederland kan je helpen bij het selecteren van aannemers en het maken van prijs- en contractafspraken. Weet je met welke aannemer je in zee wilt gaan? Dan leveren we alle benodigde documenten aan. Ook stemmen we af wie de werktekeningen maakt. PTA kan dit doen, maar het is ook geen probleem als de aannemer ze opstelt en PTA ze voor jou controleert.

Optie 2: Zelf bouwen

Ben je zelf handig of ga je het huis bouwen met handige vrienden of familieleden? Dan scheelt dat veel geld. Zelf een huis bouwen kost wel veel tijd. PTA MIdden Nederland zorgt dat je geen tijd verliest aan de voorbereidingen die nodig zijn om aan de slag te gaan. We voorzien je bijvoorbeeld van duidelijke (werk)tekeningen en alle documentatie die je nodig hebt om bouwmaterialen te kunnen bestellen.

Stap 6

Bouwbegeleiding

De bouw loopt nu, maar het gaat niet altijd vanzelf. In deze fase wil je de vinger aan de pols houden: loopt alles op schema, houdt de aannemer zich aan de afspraken? Hoe eerder je eventuele uitdagingen en problemen kunt oplossen, hoe minder vertraging en hoe lager je meerkosten. PTA Midden Nederland kan die rol als bewaker van het bouwproces voor je overnemen. We kunnen dat doen door bijvoorbeeld elke twee weken de bouw te bezoeken en bouwvergaderingen bij te wonen. Maar je mag ons ook inschakelen als je tijd tekort komt of een uitdaging tegenkomt waarbij je extra kennis kunt gebruiken.

"Gratis de mogelijkheden met uw kavel inzichtelijk."

Contact

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

06 - 34 46 69 39
info@ptamiddennederland.nl
06 - 34 46 69 39
De Spil 6A, Kootwijkerbroek