Omgevingsvergunning

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen

Wat is een omgevingsvergunning?

Als je een nieuwe woning of een bedrijfspand gaat bouwen, heb je bijna altijd een omgevingsvergunning nodig. Soms moet je zelfs meerdere vergunningsaanvragen doen. Met een omgevingsvergunning toon je aan dat jouw bouwplan geen overlast of milieuschade veroorzaakt. PTA Midden Nederland voorziet je graag van de tekeningen en berekeningen die je nodig hebt voor een omgevingsvergunning. Ook kunnen we je ontzorgen door de omgevingsvergunningaanvraag voor je te doen bij de gemeente. 

Welke vergunningen kunnen wij voor je aanvragen?

  • Aanvraag omgevingsvergunning bouwen: de omgevingsvergunning bouwen vraag je aan als je een woning of bedrijfpand wilt laten bouwen. 
  • Aanvraag omgevingsvergunning milieu: de omgevingsvergunning milieu is soms nodig als je een bedrijfspand wilt laten bouwen. 
  • Doen van een melding sloop: Wanneer je asbest wilt verwijderen of wanneer er bij een verbouwing meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt, moet je een sloopmelding doen. In sommige gevallen heb je ook een sloopvergunning nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval bij monumentale panden.
  • Doen van een melding activiteitenbesluit: zo’n melding doe je wanneer de activiteiten van je bedrijf een aanzienlijke milieu-impact hebben. 
  • Doen van een gebruiksmelding en aanvragen van een milieuvergunning: wanneer je bedrijfsactiviteiten een grote milieu-impact hebben, is toestemming van de overheid nodig. 
  • Aanvragen van een watervergunning: Zo’n vergunning is nodig als je op, rond of met water werkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onttrekken van grondwater uit de bodem of het lozen van water in een sloot of het dempen van een watergang. 

Wat heb je nodig voor een omgevingsvergunning?

Voor een omgevingsvergunning heb je vaak veel documenten nodig. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeken, berekeningen en tekeningen. Wat je precies moet indienen, hangt af van je plan. Maar je kunt denken aan: 

Sneller een omgevingsvergunning in huis

PTA Midden Nederland kent de wet- en regelgeving rond omgevingsvergunningen goed. We weten wanneer je welke aanvraag moet doen. Ook hebben we goede relaties met gemeenten. Dat helpt om de aanvraag voor jouw omgevingsvergunning soepel af te handelen. Hierdoor kun je sneller bouwen. En hoe handig is het dat het vooronderzoek en vergunningstraject gedaan kunnen worden door dezelfde partij die ook jouw woning of bedrijfspand ontwerpt?

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen