Landschappelijke inpassing

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen

Een nieuwe woning of bedrijfspand moet passen in de omgeving. Of dit het geval is wordt vaak duidelijk op de situatietekening. Spelregels daarvoor liggen meestal vast in een beeldkwaliteitsplan. Als je in het buitengebied of in een landelijk omgeving bouwt, komen daar vaak eisen bij op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook moet je woning of bedrijfspand dan ingepast worden in het landschap, de zogenoemde landschappelijke inpassing. PTA Midden Nederland helpt je daarbij, eventueel in samenwerking met deskundige partners.

 

Wat kan PTA voor jou betekenen?

  • Maken van een landschappelijke inpassing: een analyse van het landschap, met o.a. aandacht voor natuurwaarden, gebiedseigen beplanting en opvallende ruimtelijke structuren. Dit wordt duidelijk weergegeven op een situatietekening.
  • Maatvast inrichtingsplan: een ontwerp op hoofdlijnen van de buitenruimte rond je nieuwe woning of bedrijfspand. 
  • Beplantingsplan: Een gedetailleerd ontwerp van de buitenruimte, met daarin karakteristieke beplanting die in de omgeving voorkomt.
  • 3D-visualisatie van de inpassing: Impressies die je nodigt hebt om een vergunning te krijgen voor jouw bouwplan in het buitengebied.

 

Gedegen plan, soepel proces

Heb je een kavel op het oog? Dan controleert PTA Midden Nederland altijd eerst of je rekening moet houden met de landschappelijke en ruimtelijke inpassing van jouw bouwplan. Zo voorkomen we dat je achteraf nog allerlei aanpassingen aan je ontwerp moet doen. PTA Midden Nederland heeft ruime ervaring met zulke processen en werkt soepel samen met landschapsarchitecten en gemeenten. Hierdoor zorgen we dat jouw bouwplan op schema blijft.

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen