Bouwbesluitberekeningen

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen

Bouwbesluitberekeningen

In het Bouwbesluit staan de eisen waar jouw nieuwe woning of bedrijfspand aan moet voldoen. Met bouwbesluitberekeningen toon je aan dat jouw bouwplan voldoet aan deze eisen. Is de constructie van je nieuwe woning veilig? Komt er straks genoegdaglicht en frisse lucht binnen? Is jouw bedrijfspand wel duurzaam? Dat soort vragen komen aan bod bij het maken van de bouwbesluitberekeningen. De gemeente toetst de bouwbesluitberekeningen als je een omgevingsvergunning aanvraagt. PTA Midden Nederland zorgt ervoor dat de bouwbesluitberekeningen voor jouw woning of bedrijfspand voldoen aan alles eisen. 

 

Welke bouwbesluitberekeningen heb je nodig?

Bij de bouwbesluittoets wordt gekeken naar verschillende aspecten van je nieuwe bouwplan. Denk daarbij aan de veiligheid en gezondheid van de toekomstige gebruikers, maar ook aan bijvoorbeeld functionaliteit en energiezuinigheid van de woning. Er zijn daarom verschillende bouwbesluitberekeningen nodig. Hieronder lichten we de verschillende berekeningen kort voor je toe. PTA Midden Nederland kan al deze berekeningen voor je maken. 

 

EPC-berekening

Een EPC-berekening laat zien hoe energiezuinig jouw nieuwe woning of bedrijfpand is. EPC staat daarbij voor Energieprestatiecoëfficiënt en wordt uitgedrukt in een getal. Op dit moment mag een woning een maximale EPC van 0,4 hebben. Voor kantoren is de maximale EPC-waarde 0,8. Bij het maken van een EPC-berekening kijken we onder meer naar de verwarmingsinstallatie(s), het ventilatiesysteem en de isolatiewaarde van gevels en het dak. 

 

MPG-berekening

Een MPG-berekening gaat over hoe duurzaam jouw pand is. Daarvoor kijken we naar de milieubelasting van de gebruikte materialen. Welke impact heeft de productie van die materialen op het milieu? In een MPG-berekening wordt ook rekening gehouden met de levensduur van materialen. 

 

Ventilatieberekening

Met een ventilatieberekening kijk je of er straks voldoende frisse lucht binnenkomt in jouw woning of bedrijfspand. De ventilatie-eisen hangen onder meer af van de ruimte. Voor een keuken gelden andere ventilatie-eisen dan voor een gang. Met een ventilatieberekening borgen we dat het binnenklimaat van je woning of bedrijfspand straks gezond is. 

 

Daglichtberekening

Voldoende daglicht is belangrijk voor je gezondheid. En komt er meer daglicht binnen in je woning of bedrijfspand, dan hoeft de verlichting minder vaak aan. Daarom gelden er minimale eisen in het bouwbesluit voor daglichttoetreding. Met een daglichtberekening tonen we aan of jouw woning of bedrijfspand aan deze eisen voldoet. 

 

Gebruiksoppervlakte berekening

Het Bouwbesluit stelt ook minimum-eisen aan de indeling van een pand. Zo mag je geen huis zonder badkamer bouwen. Ook moet minimaal 55% van de ruimte in huis bedoeld zijn om te verblijven en gelden er minimale hoogtes voor bijvoorbeeld een woonkamer en slaapkamer. Met een gebruiksoppervlakte berekening tonen we aan dat jouw woning of bedrijfpand leefbaar is. 

 

Haalbare plannen, soepele vergunningstrajecten

Kies je voor PTA Midden Nederland? Dan krijg je een partner die al vroeg in de ontwerpfase nadenkt over de eisen van het Bouwbesluit. Je krijgt dus geen plan dat als het klaar is helemaal niet haalbaar blijkt of waaraan allerlei grote concessies gedaan moeten worden. Door onze bouwkundige expertise en jarenlange ervaring weten we bovendien precies hoe we bouwbesluitberekeningen en andere documenten moeten aanleveren. Daardoor verloopt het toetsingstraject soepel en kan je sneller bouwen.

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen