Bestemmingsplan wijziging-/ sloopmeters

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen

Bestemmingsplanwijziging

Heb je een kavel op het oog, maar kan je daar niet de woning of het bedrijfspand bouwen dat je voor ogen hebt? Dan kan je vragen of de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen. PTA Midden Nederland schat graag voor je in of een bestemmingsplanwijziging kansrijk is. Als dat zo is, loodsen we je door het proces en ontzorgen we je door de aanvraag bestemmingsplanwijziging in te dienen. 

Hoe werkt een bestemmingsplanwijziging?

Als eerste vraag je of de gemeente wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging. Dit noem je het principeverzoek bestemmingswijziging. Krijg je groen licht, dan moeten er meerdere onderzoeken plaatsvinden voor je de bestemmingsplanwijziging kunt aanvragen. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeken naar milieueffecten van je bouwplan en de impact op de omgeving. Aan de hand van de onderzoeken maakt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan. Dat wordt ter inzage gelegd, waarna mensen bezwaar mogen maken. De gemeente neemt vervolgens een definitief besluit over de bestemmingsplanwijziging. Als daar geen rechtszaken tegen aangespannen worden, mag je gaan bouwen! 

Wat kost een bestemmingsplanwijziging?

Aan de bestemmingsplanwijziging voor een woning of bedrijfspand hangt een prijskaartje. Je betaalt onder meer leges en plankosten aan de gemeente, voor het verwerken van de bestemmingsplanwijziging aanvraag en eventuele aanpassingen die de gemeente in de omgeving van je woning of bedrijfspand moet doen. Daar komen nog de kosten van het maken van een nieuw bestemmingsplan én de voorbereidende onderzoeken bij. Al met al bedragen de kosten voor een bestemmingsplanwijziging doorgaans minimaal 10.000 euro. Daarom schatten we bij PTA Midden Nederland altijd eerst in hoe kansrijk jouw aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging is. 

 

Ruimte-voor-ruimteregeling en sloopmeters

Ga je bouwen in het buitengebied of in een landelijke omgeving? Dan is er vaak niet alleen een bestemmingsplan wijziging nodig. Veel gemeenten stellen ook de eis dat er ergens anders agrarische bebouwing verdwijnt. Denk bijvoorbeeld aan stallen of schuren. Dit wordt ook wel de Ruimte-voor-Ruimteregeling genoemd. Die ruimte kun je kopen van iemand die een gebouw heeft dat gesloopt mag worden. Dit noem je sloopmeters. PTA Midden Nederland beschikt over partijen in ons netwerk die sloopmeters hebben of je kunnen helpen bij het kopen van sloopmeters. Verder helpen we je graag om een goed plan te ontwikkelen, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied toeneemt. Hierdoor maakt je aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging meer kans toe dat de gemeente je toestemming geeft om te bouwen. 

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen