Bestemmingsplan en vergunningscheck

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen

Vooronderzoek bestemmingsplan en vergunningscheck

Voor je een ontwerp voor je woning of bedrijfspand gaat maken, is het belangrijk dat je weet aan welke spelregels dat ontwerp moet voldoen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het bestemmingsplan, zijn er eisen aan de uitstraling van het pand en moet je voldoen aan specifieke milieuregels? Dat brengen we in kaart tijdens een vooronderzoek. Onderdeel van zo’n vooronderzoek zijn in ieder geval een bestemmingsplancheck en een vergunningscheck. 

 

Welke vooronderzoeken zijn er?

  • Onderzoek naar het bestemmingsplan: we zoeken uit wat voor soort woning of bedrijfspand je mag bouwen op het kavel dat jij op het oog hebt. Wil je iets anders bouwen dan mag op deze plek? Dan brengen we in kaart of een bestemmingsplanwijziging mogelijk is. Je krijgt van ons dan ook uitleg over de bestemmingsplanprocedure en wat er komt kijken bij een nieuw ontwerp bestemmingsplan. 
  • Planologische onderzoek: wat gebeurt er de komende jaren in de omgeving van jouw nieuwe woning of bedrijfspand? Je wilt niet dat je vrije uitzicht straks ineens verdwenen is of dat je je bedrijf mogelijk niet verder kunt uitbreiden door de aanwezigheid van bijvoorbeeld geurcirkels. Planologisch onderzoek voorkomt dus dat je later spijt krijgt van je locatiekeuze. 
  • Onderzoek naar het beeldkwaliteitsplan: aan welke ontwerpeisen moet jouw nieuwe woning of bedrijfspand voldoen? Soms liggen hiervoor kaders vast in een beeldkwaliteitsplan. Dan houden we daar rekening mee in het ontwerp van jouw woning of bedrijfspand. 
  • Onderzoek naar milieuwetten: kunnen er nog vleermuizen dwars zitten? Bij bouwplannen voor bedrijfspanden zoeken we ook uit of bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan en welke meldingen of vergunningen je straks nodig hebt. 
  • Een haalbaarheidsstudie: je hebt een droom in je hoofd, maar kan dat ook financieel uit? Met een haalbaarheidsstudie breng we op hoofdlijnen in kaart of een bouwplan past binnen jouw budget. De haalbaarheidsstudie geeft je ook richting voor de financieringsaanvraag. 

Hoe werkt een vooronderzoek en vergunningscheck?

We bespreken eerst samen waar je nu staat in je bouwproces. Dat doen we bij jou thuis of bij PTA Midden Nederland op kantoor. In dat gesprek brengen we in kaart welke vooronderzoeken voor jou relevant zijn. Niet alles hoeft tegelijk. Je kunt ook bijvoorbeeld eerst alleen een beperkt onderzoek naar het bestemmingsplan doen en pas later milieuonderzoeken en een vergunningscheck. Zo maak je geen onnodige kosten. In het kennismakingsgesprek ontvang je een indicatie van de kosten van het vooronderzoek. Zo weet je waar je aan toe bent. Natuurlijk ontvang je ook een concrete offerte voordat we aan de slag gaan. De onderzoeksrapporten ontvang je per mail. Wij archiveren ze hier ook goed, zodat je bij eventuele vragen over bijvoorbeeld milieuwetten, het bestemmingplan of planologische ontwikkelingen altijd op PTA Midden Nederland kan terugvallen. 

Heb jij interesse?

Antwoord binnen één werkdag!

Contact opnemen